Home
Lid worden
Archief 2016
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2009
Archief 2008
Archief 2007
Archief 2006
Archief 2005
Links
Contact

Publicaties

NP Oost-Brabant

Breaking: Walk for Nature in 2017 is op 23 april in de Grote Getevallei!!
Blokkeer die datum alvast in je agenda!!!

VOORAANKONDIGING
Voorlopig programma met de grote lijnen dat nader uitgewerkt wordt en in een meer definitieve vorm zal gepubliceerd worden tegen eind november 2016 

Dit is een icoon voor een natuurbeeld voor de getevallei: https://www.facebook.com/natuurpunt.linter/videos/1069010319819893/

Op zondag 23  april 2017 organiseert Natuurpunt Oost-Brabant, regionale vereniging Natuur en Landschap  ism NP afdeling Linter en NP Gete-Velpe de Walk for Nature 2017.
Het concept Walk for Nature is een sterk merk en een echte succesformule. Wie naar de Walk komt, krijgt gegarandeerd een topbelevenis in topnatuur. Daar kijken we vanuit NPOB op toe.  De Walk for Nature is zowel een proces waarrond in een streek een jaar lang gewerkt wordt, als een evenement met steeds een paar duizend deelnemers.
In de voormiddag zijn er de geleide vroege vogelwandelingen en het symposium met receptie. Er kan dan ook vrij gewandeld worden op de aangeduide circuits maar de landschapsposten zijn enkel present in de namiddag.
Voor het grote publiek zijn er vooral in de namiddag belevingsactiviteiten waar de Getevallei van de gewestgrens in Hoegaarden tot de Provinciegrens met Aronsthoek als een levende rivier met kansen voor grootschalige natuurontwikkeling en de uitbouw van beheerde natuur.gebieden met versterking van de biodiversiteit in de kijker geplaatst worden. 
We strijken daarvoor neer in de Getevallei in Linter. Zowel op de locatie als elders in de Getevallei vinden een aantal activiteiten plaats.

VOORMIDDAG
7u00, 7u30 en 8u00: Geleide Vroege vogelwandelingen
9u00 tot 13u00: Koffie, thee en koffiekoeken mits inschrijving door storting van € 5 per persoon op rekening nr IBAN BE82 0010 7622 1868 van Natuurpunt Oost-Brabant en dit voor ....... april.
10u30: Symposium ( programma wordt uitgewerkt: maar zal alleszins grensverleggend zijn naar visie op meer natuur in de Getevallei)
Receptie

NAMIDDAG
Vanaf 13u00 uur doorlopend:
START GEZINSWANDELINGEN OP AANGEDUIDE WANDELCIRCUITS MET LANDSCHAPSPOSTEN.
Starten kan tot 16u00. Landschapsposten met aandacht voor natuurkansen en natuurontwikkeling in de Getevallei. Er is een kort (4-5 km) en een langer circuit (circa 8 km). Afstanden nog nnader te specifieren.
Zoekcircuit voor kinderen op het korte circuit.
Vanaf 13u doorlopend op het terrein: Wordt aangevuld- Tentoonstelling schilderijtjes Grime - Diverse Infostanden - Praatcafé- drankje en versnappering.
Muzikale omkadering vanaf 16u - 17u

AFSPRAAK
Getestraat te Linter. Concrete gegevens volgen nog.
DEELNAME:
Bijdrage integraal voor het Reservatenfonds voor aankoop natuurgebieden in Getevallei en Oost-Brabant
Leden Natuurpunt: € 2 per persoon of € 4 per gezin 
Niet-leden: € 5 per persoon of € 10 per gezin. Gratis voor wie ter plaatse lid wordt. ( deelnameprijs 2017 nog nader te bepalen)

Koffie, thee en koffiekoeken mits inschrijving door storting van € 5 per persoon op rekening nr IBAN BE82 0010 7622 1868 van Natuurpunt Oost-Brabant en dit voor ......april

De Walk for Nature is een sterk merk van Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap waarbij volgende criteria en kwaliteitsvereisten gelden:

  • Het is de grootste regionale publieksactiviteit binnen NPOB, Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap die een actueel thema van Regionaal Belang in de kijker stelt. Hierbij wordt gemikt op een gelaagde activiteit met thematische wandelingen op gemarkeerde wandelcircuits met landschapsposten, symposium, kinderactiviteit en stands en tentoonstellingen op de locatie waarop minimum gemikt wordt op een 1000 deelnemers. De afdeling of een samenwerking tussen afdelingen moeten bereid zijn en de locatie moet geschikt zijn om dit publiek in een schitterend kader te ontvangen.
  • Het landschap en de natuurgebieden die met de wandelcircuits aangedaan worden moeten zeer attractief zijn en het gekozen thema of project ondersteunen.
  • Het thema wordt bepaald in samenspraak met de NPOB en de desbetreffende gastafdeling. De Raad van Bestuur stelt de Walk voor volgend jaar vast op de Raad van Bestuur van september, waarna binnen de regionale breed rond dit thema wordt gewerkt.
  • De deelnemersbijdragen worden integraal besteed aan het aankoopproject aansluitend bij het project of het project van NPOB. De bestemming van de deelnamebijdrage aan het reservatenfonds wordt op voorhand gecommuniceerd. Ook leden betalen een deelnameprijs en de deelnameprijs is verschillend tussen leden en niet-leden. Kinderen kunnen gratis deelnemen.
  • De Walk wordt ook gethematiseerd zowel inhoudelijk naar het project als naar de activiteit in Natuur en Landschap.

De datum van de Walk for Nature is een gereserveerde datum binnen NPOB. In de kalender opgenomen in Natuur en Landschap worden op die datum geen andere publieksactiviteiten gepubliceerd. Afdelingen en werkgroepen worden uitgenodigd om zelf ook als afdeling actief deel te nemen aan de walk.

Natuurpunt Oost-Brabant

Facebook

Laatste update: 11 Januari, 2017